Vossie Akademie

Akademie

Op akademiese gebied streef die Vossies na uitmuntende prestasies. Vanaf graad 8 word elke individu se potensiaal ontwikkel en streef elke leerling na ten minste een onderskeiding elke kwartaal.
Ons kwartaallikse assesseringplan word gepubliseer om ouers op hoogte te hou van toetse en projekte se sperdatums. Ons spog ook elke kwartaal met ons Top 10 leerlinge!
Ons het ‘n toegewyde en gemotiveerde personeelkorps en bied ook ‘n wye vakkeuse aan wat insluit ‘n tegniese rigting. 'n Kort beskrywing van wat die vakke behels word hier getoon asook die opsies vir vakkeuses in Graad 10 tot 12
Aanvullende Klasse
Onderwysers bied ook deurlopend gratis aanvullende klasse aan soos behoeftes ontstaan. Leerlinge wat probleme in vakke ervaar word aangemoedig om hierby in te skakel.
Toetse en Eksamens
Eksamens word jaarliks gedurende Junie en November afgelê. Die rekord eksamen vir Matrieks neem gedurende September in aanvang. Toetsreekse word in die 1ste, 2de en 3de kwartaal afgelê.
Geen bloktyd word aan leerders toegestaan tydens eksamens nie en word van elke Vossie verwag om die tyd by die skool nuttig aan te wend ter voorbereiding van toetse en eksamens. 
English Course
John Vorster High School also offers a limited English course. Enquiries can be made at the school.