Van Toeka tot Nou!
 
Volgens die skooljoernaal maak ons in 1902 kennis met die skool as “Nigel Primary School” met 61 leerlinge en 3 onderwysers. Mnr. WH Daymond was die hoof. Toe hy in 1919 te sterwe kom, was die getalle net oor die 100 leerlinge en 4 onderwysers
Mnr. R Macleod (M.A) volg hom op en met sy vertrek aan die einde van 1930, is daar 250 leerlinge en 6 personeellede. Volgens die joernaal het hy “Beautiful Presents” ontvang en was dit ook die laaste inskrywings in Engels.
Vir die eerste ses maande na Mnr. Macleod se vertrek, neem Mnr CJ Wolfaard waar as hoof tot Mnr. FJ du Pisanie (LPR van Vereeniging) op 28 Julie 1931 aangestel word. Die skool se naam word ook verander na "Nigel Government School”.
In 1933 word die eerte standerd 7-klas (A en B) toegelaat. In 1935 kry die skool met 435 leerlinge, verhoogde status van 'n klas II na ‘n klas I skool. In 1937 word die skool met bykans 600 leerlinge, verhoog na PI – Spesiaal.
Toe Mnr. JG Nel in April 1940 oorgeneem het, nadat Mnr. FN Lion-Cachet vir drie maande waargeneem het, was daar 722 leerlinge en 22 onderwysers in die skool. Middel 1940 stig “Nigel Afrikaansmedium” af en bly Mnr. Nel in die “Nigel Intermediêre skool” agter, met 316 leerlinge en 12 onderwysers.
Mnr. Nel vertrek aan die einde van die eerste kwartaal en Mnr. FW Birkholtz word vanaf Lydenburg hierheen gesekondeer. (Die pos het later ‘n permanente aanstelling geword). In 1943 stig die “Nigel Primary School”af en hou Mnr. Birkholtz 186 leerlinge oor in die nuwe “Nigel Junior Hoërskool”.
Gedurende die middel van 1947 vertrek Mnr. Birkholtz na Witbank en word hy aan die begin van 1948 opgevolg deur Mnr. BA Kloppers wat hierheen gesekondeer is.
Vanaf die begin van 1949 kry ons Hoërskoolstatus.
Die huidige geboue word in gebruik geneem op 27 Maart 1949 en ingewy op 17 November 1949. Mnr LL Spruyt word hierheen gesekondeer as opvolger van Mnr. Kloppers.
Aan die begin van 1963 bly net die Afrikaanse leerlinge hier agter toe die nuwe Engelse Hoërskool open. Mnr. JW Malherbe word gesekondeer as hoof. Mnr. AM Heyns word aangestel as hoof vanaf 1 Januarie 1964.
Die naam Hoërskool John Vorster is op 11 September 1965 amptelik in gebruik geneem.
Aan die einde van 1967 vertrek Mnr. AM Heyns na Nelspruit. Mnr. FA Gerber neem op 1 Julie 1968 oor as hoof, nadat Mnr. JW Malherbe vir twee kwartale waargeneem het.
Mnr. FA Gerber word aangestel as hoof van Menlopark Hoërskool en Mnr. JJ de Wet neem waar as hoof vanaf 1 Januarie 1973 tot 31 Desember 1973.
Mnr PJ van der Merwe word aangestel as hoof vanaf 1 Januarie 1974 tot 31 Januarie 1975, waarna hy as rektor van die Goudstadse Onderwyskollege aangestel word.
Mnr. BC Harris word aangestel as hoof vanaf 1 Februarie 1975. In Augustus 1992 word John Vorster ‘n model-C skool. Mnr. BC Harris is hoof tot 31 Desember 1992, waarna hy as Superintendent van Onderwys aangestel word.
Mnr. GJ Naude word aangestel as hoof vanaf 1 Januarie 1993. Die Gautengse Departement van Onderwys neem oor by die T.O.D vanaf 23 April 1996 en word ons weer ‘n staatskool. Die skool word ook ‘n parallelmediumskool gedurende 2005. In Augustus 2010 tree Mnr GJ Naude af.
 Mnr H Nieuwoudt neem waar tot 31 Januarie 2011. Op 01 Februarie 2011 word Mnr N van Dyk aangestel as hoof.