HOËRSKOOL JOHN VORSTER
 
Opvoedkundige Personeel 
 

Foto
Naam
Portefeulje
Aktiwiteite
 
 
 
Mev. A.B Nolte  
 
 
Waarnemende Skoolhoof
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mnr J.M de Beer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjunkhoof (Graad 10 – 12)
Ekonomiese en Bestuurs- wetenskappe
Graadhoof gr 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur
Rugby
Atletiek 
Krieket
Personeelkomitee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mev T. Becker
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjunkhoof (Graad 8 – 9)
Wiskunde
Graadhoof gr 10
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur
 Netbal
Atletiek
Vossie Flitse
Prestige aand
Mnr en Mej Vossie
Personeelkomitee 
 
 
 
 
 
 
Mnr W. Strydom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departementshoof 
Fisiese Wetenskap
Graadhoof gr11
 
 
 
 
Rugby
Atletiek
Krieket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mev K. Stander
 
 
 
 
 
Waarnemende Departementshoof 
Wiskunde en wiskunde gelettertheid
Hulpgraadhoof gr 9 
 
 
 
 
 
Atletiek Organiseerder
UR Voog
Netbal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mev C.Kleynhans
 
 
 
 
 
 
Waarnemende Departementshoof 
Afrikaans
Hulpgraadhoof gr 8
 
 Landloop
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mev A. Maritz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarnemende Departementshoof 
Hulpgraadhoof gr 11 
Rekenaar toepassing tegnologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mev S.Bekker
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graadhoof – Graad 8
Kuns & Kultuur: Graad 8 & 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sang groep
Sang fees
Kultuuraand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mev. M.Booysen
 
 
 
 
 
Hulpgraadhoof gr 12
Afrikaans HT
Afrikaans EAT
 
 
Organiseerder Netbal 
Akademiese top tien
Stenograaf vlak3 verhore

 
 
 
 
 
 
 
Mev.B. Els
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graadhoof gr 12
 
English HL
 
English FAL
 
 
 
 
 
 
 
Hokkie
Stenograaf Vlak 3 verhore
Atletiek
Vertalings
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mnr. H.Combrink
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meganies
Ingenieursontwerp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mnr. S Roodt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voog gr 9
Hoof - Krieketakademie
LO - sport
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krieket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mev M.Groenewald
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voog gr 11
Lewenswetenskap
Fisiese wetenskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hokkie
Skaak
Media sentum
LTSM
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Mev R Meijer
 
 
 
 
 
 
Voog gr 10
English FAL
English FAL
Afrikaans FAL
 
 
 
Atletiek
Netbal
Toneel
Media sentrum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mev C.E. Kotze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voog gr 12
Gasvryheidstudie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privaat funksies
Valentynsbal
Reunies
Spyseniering
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mnr R. Schoeman
 
 
 
 
 
 
Voog Gr 10
Geografie
 
Rugby
Atletiek
Krieket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me.S.Morris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voog gr 12
Sosiale Wetenskap
Toerisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netbal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mev  L.Pistorius
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voog: Gr 10
Afrikaanse FALen HT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hokkie
Jukskei
Spelathon 
Sangfees
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me W.Nienaber
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voog Gr 8
Wiskundige Geletterdheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hokkie Organiseerder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mev E Terblanche
 
Voog gr 12
Lewens Wetenskap
Fisiese wetenskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netbal
Organiseerder:    Mnr en Mej Vossie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me. A Staats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voog gr 9
Wiskunde
Lewensoriëntering 
 
 
 
 
 
 
Hokkie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mev.  L. Kruger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voog gr 11
Wiskundige Geletterdheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hokkie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mnr. H Janse v Vuuren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voog gr 11
IGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atletiek 
Rugby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me. L Otto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voog gr 12
EnglishHL
English FAL
 
 
 
 
 
 
 
 
Tennis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mev.K Peachey
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voog gr 10
Wiskunde
 
 
 
 
Bemarking 
 Webblad
 Sosiale media  Skakel met koerante
 UR Bemarking
Noodhulp
Atletiek rekenaar
 
 
  

 
Administratiewe Personeel
 

Nr
Foto
Naam
Portefeulje
Aktiwiteite
1
 
 
 
 
Mev M.Kruger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoof se Sekretaresse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratief
Personeelsake
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Mev A Momberg
 
Administratief
 
 
Finansies - invorderings
 
 
3
 
 
 
 
Mev L te Baerts
 
Administratief
 
 
 
 
 
 
 Ontvangs
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 Mev H Borman
 
 
Administratief
f
 
 
 
 
 
Leerdersake 
 
 
 
 
 
 

 
Instandhoudings Personeel 
 

Nr
Foto
Naam
Portefeulje
Aktiwiteite
1
 
 
 
 
Mnr .H. van Wyk
 
 
 
 
Terreinbestuurder
 
 
 
 
Terrein/Geboue
 
 
 
2
 
 
 
 
 
Mev M.Mabena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantoorassistent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 Mnr P Cilliers
 
 Terrein - assistent
 
 Terrein/ geboue en bus bestuurder
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
M.Ntuli
(Mavis)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantoorassistent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Hierdie blad sal binnekort opgedateer word