UR

 

Uitvoerende Raad 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PresidentLuther Baaitjies

Presidente:Elani v R v Oudtshoorn

Vise-President Kultuur

Vise-Presidente Kultuur

Vise-President Sport: 

 Vise-Presidente Sport: 

Vise-President Akademie: 

Vise-Presidente Akademie: 

Vise-President Media/Bemarking: 

 Vise-Presidente Media/Bemarking: 

Jeugraad:   

Sportraad: 

Graadraad: Graad 8:    

   Graad 9:   

   Graad 10: 

   Graad 11:  

   Graad 12: