Vakkeuses - Graad 8 & 9

 

Afrikaans Huistaal / Eerste addisionele Taal
English Eerste addisionele Taal / Home Language
Wiskunde / Mathematics
Natuurwetenskap / Natural science
Ekonomiese en bestuurswetenskap / Economical and Management Sciences
Sosiale Wetenskappe / Social Sciences
Tegnologie / Technology
Lewensoriëntering / Life Orientation
Kuns en Kultuur / Arts and Culture