Vakkeuses - Graad 10 - 12

 

Verpligte vakke / Compulsory subjects
Afrikaans Huistaal / First Additional Language
English Eerste addisionele Taal / Home Language
Lewensoriëntering / Life Orientation
Wiskunde / Mathematics of/or Wiskundige Geletterdheid / Maths Literacy
 
Keuse vakke / Choice subjects)
Kies enige drie vakke uit die volgende / Choose any three subjects from the following:
 
Groep / Group 1:
·     Gasvryheidstudie / Hospitality studies
·     Toerisme / Tourism
 
Groep / Group 2:
·     Rekeningkunde / Accounting
·     Besigheidstudies / Business Economics
 
 
Groep / Group 3:
·     Lewenswetenskappe (Biologie) / Life Sciences (Biology)
·     Fisiese wetenskap / Physical sciences
·     Rekenaartoepassingstegnologie / Computer Applications Technology
    OF / OR
    Inligtingstegnologie / Information Technology
 
Groep / Group 4:
·     Ingenieursontwerp / Engineering Design
·     Elektriese Tegnologie / Electrical Technology
            (Elektrisiënswerk en Elektronika / Electrician work and Electronics)
            OF /OR
·     Meganiese Tegnologie / Mechanical Technology
             (Pas- en Draaiwerk en Motorwerktuigkunde / Fitting and Turning and Motor

             Mechanics)