Finansies

Onderriggeld Betaalbaar

Skoolfonds word jaarliks bepaal tydens die begrotingsvergadering en is vooruitbetaalbaar gedurende Januarie van elke jaar. Afbetalingsreëlings kan egter met die skool getref word, maar moet teen 1Desember van elke jaar ten volle betaal wees.
Wyse van Betaling
 • Kontant/Tjeks kan by die administratiewe kantoor van die skool inbetaal word, waarvoor ‘n kwitansie uitgereik sal word. – Maak asb seker dat u slegs ‘n formele gerekenariseerde kwitansie ontvang en bewaar asb alle kwitansies.
 • Direkte inbetalings by die bank.
 • Elektroniese Inbetalings
Maak asseblief seker dat u kind se naam en registrasienommer gebruik word as verwysing vir direkte en elektroniese betalings.
Kwitansies word nie uitgereik vir direkte of elektroniese betalings nie. Behou asseblief u bankstate en deposito strokies as verwysing)
Bankbesonderhede

Rekeningnaam:         Hoërskool John Vorster

Rekeningnommer :    270 390 064
Bank :                         Absa – Nigel
Takkode:                    334742 (Universele kode kan gebruik word vir internetregistrasies)
Tipe Rekening :           Lopend
Skoolgelde – 2014
Gelde betaalbaar vir 2014 beloop
 •  R 9 900 per leerder  wat soos volg betaalbaar is:
·     Volle betalings voor of op die 31 Desember 2013 ontvang ‘n 12% korting
·     Volle betalings voor of op 31 Januarie ontvang ‘n 10% korting
·     Volle betalings voor of op 28 Februarie ontvang ‘n 5% korting
·     10 Paaiemente van R 990 elk, betaalbaar voor die 7de van elke maand met die finale paaiement voor die einde November, indien daar ‘n afbetalingsooreenkoms aangegaan is, andersins is die volle bedrag onmiddellik opeisbaar.
 •   R 300 sekuriteitsfooi per leerder  wat soos volg betaalbaar is:
·     Volle betalings op eerste dag van skool
·     10 Paaiemente van R 30 elk, betaalbaar voor die 7de van elke maand met die finale paaiement voor 1 Desember, indien daar ‘n afbetalingsooreenkoms aangegaan is, andersins is die volle bedrag onmiddellik opeisbaar.
 •     R 100 sentrumfooi per leerder per vak vir die volgende vakke:
  • ­  Meganiese Tegnologie
  • ­  Elektriese Tegnologie
  • ­  Rekenaartoepassingstegnologie
  • ­  Inligtingstegnologie
  • ­  Gasvryheidstudies
·         Ten volle betaalbaar voor die einde van die eerste termyn.